VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

SAN PEDRO

San Pedro, Kalifornija

 

Jedan od 88 općina-gradova Los Angelesa, San Pedro, međunarodna je luka u kojoj živi oko 90 000 stanovnika, i značajan broj Hrvata.  Početkom stoljeća u Kaliforniju se dolazilo dvama načinima. [ ... ]

Više...