VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

NEW YORK

HILNY

Hrvatska iseljenička lirika New York

 

Pred 18 godina, točnije 2000. godine, živeći u New Yorku, Nada Pupačić koja je bila angažirana u Dopunskoj školi hrvatskog jezika u Queensu u Astoriji, [ ... ]

Više...
New York

Velika hrvatska zajednica u New Yorku najvećim je dijelom koncentrirana u Queensu (Astoria) i susjednom New Jerseyu, mada je na Manhattanu smještena hrvatska crkva i Župa svetoga Ćirila i Metoda, izgrađena [ ... ]

Više...