VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

GIG HARBOR

Gig Harbor

 

Na Pacifiku, uz obalu američke države Washington, 1840. godine kapetana Charlesa Wilkesa zadesila je velika oluja. Da se spasi, sklonio je svoj gig, mali brod, u zaštićenu uvalu. Iduće je godine [ ... ]

Više...