VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

CLEVELAND

Croatian cultural garden Cleveland

 

Hrvati u državi Ohio u velikome broju žive u Clevelandu, dio ih je učlanjen u Hrvatsku bratsku zajednicu, a dio je veoma aktivan u Hrvatskome domu Kardinal Stepinac. U Domu postoji Croatian Heritage [ ... ]

Više...