VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

VAUGHN

hall of fame

Kuća slave kanadskog nogometa

 

Najviše priznanja od kanadske države Hrvati su dobili zahvaljujući sportu. Nogometni klub Toronto Metros-Croatia primljen je u Hall of Fame, Kuću slave kanadskoga [ ... ]

Više...