VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

ANTOFAGASTA

Cvitanović

Cvitanović iz Taltala

 

Taltal je grad smješten u blizini Antofagaste. Tamo je živio Ivan (Juan) Cvitanović, sin Ante i Kataline Krstulović, rođen u Trogiru 9. veljače 1873. godine. Bavio se trgovinom [ ... ]

Više...