VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

USHUAIA

Ushuaia

Na argentinskome dijelu Ognjene zemlje nalazi se najjužniji grad na svijetu, Ushuaia, koji broji oko 30 000 stanovnika a smješten je uz kanal Beagle. Kanal  danas sjevernim dijelom pripada Argentini [ ... ]

Više...