VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

ROSARIO

Franetovići Rosario

Franetovići 

 

Stipe Franetović rođen u Starom Gradu na Hvaru 1868. godine, došao je u Argentinu s još šestero prijatelja, 1895. godine.

 

 

 

Kopija krsnog lista Stipe Franetovića [ ... ]

Više...
Cristina Soljan

Cristina Solian

 

     

 

 

Cristina Solian (Šoljan), kći Francisca i Antonie, rođene Posinković iz Dola na Hvaru. Profesorica antropologije, rođena u gradu San Eduardo, Pcia Santa Fe, 13. [ ... ]

Više...
Rosario

Najveći grad argentinske provincije Santa Fe, Rosario, sa svojih se 1 200 000 stanovnika smjestio na obali rijeke Parana. Računa se da na tom području živi oko 30 000 Hrvata i njihovih potomaka.

Tu [ ... ]

Više...