VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

LA PLATA

La Plata

Stotinjak kilometara od Buenos Airesa nalazi se La Plata, grad u kojem je živio Hvaranin Ivan Vučetić (Hvar, 1858. – Dolores, Argentina 1925.). Prvo školovanje dobio je u rodnome gradu od Franjevca [ ... ]

Više...