VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

PUNTA ARENAS

Prijateljice u P Arenasu

Grupa prijateljica u Punta Arenasu, prva s lijeva je Nevenka Sarunic a u sredini Elena Antonovic Peruzović

Više...
Jordan

Jordanova prodavaonica u Punta Arenasu

 

 

Više...
Comite Dalmacija

KNJIŽICA S POPISOM ČLANOVA DALMATINSKOG ODBORA JUGOSLAVENSKE NARODNE OBRANE IZ 1918. GODINE:  

Jugoslavenska narodna obrana bila je organizacija hrvatskih iseljenika, osnovana u Čileu 1915. godine, [ ... ]

Više...
Obitelj Mikačić

    Korijeni prisutnosti obitelji MIKAČIĆ u Čileu sežu u sam kraj 19.stoljeća. Izgleda da je prvi došao u Čile i to u Punta Arenas, Antun Mikačić, rođen u Postirama 1867. godine. Imao [ ... ]

Više...