VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

PUNTA ARENAS

Comite Dalmacija

KNJIŽICA S POPISOM ČLANOVA DALMATINSKOG ODBORA JUGOSLAVENSKE NARODNE OBRANE IZ 1918. GODINE:  

Jugoslavenska narodna obrana bila je organizacija hrvatskih iseljenika, osnovana u Čileu 1915. godine, [ ... ]

Više...
Obitelj Mikačić

Korijeni prisutnosti obitelji MIKAČIĆ u Čileu sežu u godinu 1898., kada je Mate Mikačić s najstariim sinom Jurom napustio rodne Postire. Na otoku Braču iza njega je ostala supruga Mandirni [ ... ]

Više...