VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

SAN JERONIMO DEL SAUCE

Petar Bošković

Petar Bošković

 

 Petar Josip Bošković - Bepi, rodio se u Selcima na Braču 14.09.1906. , kao sin Mate Boškovića i Katarine rođene Vuković. U Argentinu je otišao 1926.
Tamo je oženio Argentinku [ ... ]

Više...