VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

BUENOS AIRES

Bulat/Petrošić

Obitelj Bulat/Petrošić

BULAT Jasna i Vjera (Seka)

     Rodile su se u Splitu i kćeri su dr. Ede Bulata i Danice rođene Jerković iz Starog Grada na Hvaru. Predak im je bio i Gajo File Bulat, gradonačelnik [ ... ]

Više...
Eterovici

Obitelj Eterović iz Chubuta koja je sada u Buenos Airesu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više...