VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

BUENOS AIRES

Buenos Aires

Najveći broj argentinskih Hrvata živi u Buenos Airesu, gdje su dobro organizirani preko crkve i hrvatskih društava, a njeguju folklor i klapsku pjesmu. Vijesti o njima cijeli svijet čita preko glasila [ ... ]

Više...
Bulat/Petrošić

Obitelj Bulat/Petrošić

BULAT Jasna i Vjera (Seka)

     Rodile su se u Splitu i kćeri su dr. Ede Bulata i Danice rođene Jerković iz Starog Grada na Hvaru. Predak im je bio i Gajo File Bulat (brat [ ... ]

Više...
Eterovici

Obitelj Eterović iz Chubuta koja sada živi u Buenos Airesu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branka Bezić F.

 

Više...