VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

BAHIA BLANCA

Bahia Blanca

 

 

Bahia Blanca smještena je oko 600 kilometara južno od Buenos Airesa a naselili su je Bračani, Šibenčani, Imoćani, Istrani i Slavonci. Posebno mjesto predstavlja im Park hrvatskom doseljeniku, [ ... ]

Više...