VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

OPĆENITO ČILE

Popis Hrvata koji su došli u Čile 1925.-1960.

(dobrotom Dane Mataića, nekadašnjego konzula Veleposlanstva u Santiagu de Chile)    

Više...