VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

ICA

Hrvatska škola

Hrvatska škola

 

U gradu Ica, oko 300 km udaljenom od Lime, na jugu Perua otvorena je škola pod nazivom Colegio Peruano Croata.

 

(Branka Bezić F.)

 

 

Više...