VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

CUSCO

cusco

Prvi Hrvati u Peruu

 

Prva južnoamerička zemlja koju su naselili Hrvati bio je Peru i to u 16. stoljeću kada je tamo došao dubrovački vlastelin Basilije Basiljević privučen pričom o El Doradu, [ ... ]

Više...