VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

RIM

Rim

 

Rim je oduvijek bio privlačan Hrvatima, velikim dijelom i zbog toga što se tamo nalazi sjedište katoličke crkve. Još je u 15. stoljeću na zamolbu svećenika Jeronima iz Potomja na Pelješcu papa [ ... ]

Više...