VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

MUNDIMITAR

Mundimitar

MUNDIMITAR

 

Mundimitar je jedno od hrvatskih sela u pokrajini Molise. U njemu djeluje Fundacija Piccoli koju vodi Antonio Sammartino, a koja se bavi organiziranjem kulturnih događanja, kao i čuvanjem [ ... ]

Više...