VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

OPĆENITO MAĐARSKA

Mađarska

Prema podatcima Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj živi oko 50 000 Hrvata. Dijele se na gradišćanske, pomurske i podunavske, a tu su od 16. stoljeća. Još 1863. godine donesen je zakon o narodnostima [ ... ]

Više...