VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

OPĆENITO FRANCUSKA

Francuska

     Prema procjeni Ministarstva vanjskih poslova u Francuskoj živi oko 40 000 Hrvata i njihovih potomaka, od čega ih polovina živi na širem području Pariza. Intenzivnije iseljavanje u Francusku [ ... ]

Više...