VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

OPĆENITO JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA

Iseljavanje u Afriku započelo je koncem 19. stoljeća u vrijeme kada su Hrvati, najvećim dijelom oni iz Dalmacije, počeli odlaziti na sve strane svijeta, naročito u Južnu i Sjevernu Ameriku, Australiju [ ... ]

Više...