VIRTUALNI  MUZEJ  ISELJENIŠTVA  DALMACIJE

VIRTUAL MUSEUM OF ​DALMATIAN EMIGRATION
MUSEO VIRTUAL DE LA EMIGRACIÓN DE DALMACIA

Argentina

PETAR BOŠKOVIĆ

Petar Bošković rodio se u Selcima na Braču 14.09.1906. , kao sin Mate Boškovića i Katarine rođene Vuković. U Argentinu je otišao 1926.
Tamo je oženio Argentinku i imao je sina. Unuk David Boscovich počeo je tražiti korjene. Otac mu je mlad umro a nitko nikada nije bio u Hrvatskoj.
David ima suprugu Vaninu i dva mala sina.
Živi u pokrajini Santa Fe u mjestu San Jeronimo del Sauce.

 

Josip Petar Bošković koji je iz Selaca na Braču

poč. 20. stoljeća otišao u Argentinu

 

Petar i njegov unuk David

 

 

 

PODGORANI U ARGENTINI

 BORIĆ Petar p. Ivana Jurina
 BORIĆ Jakov p. Ivana Jurina
 BORIĆ Bare ž. Jakovljeva
 BORIĆ Boženka Jakovljeva
 BORIĆ Milena p. Juriše Nikolina
 DEAN Ivan p. Jure Ivanova (Celez)
 DEAN Mande p.Jure Ivanova (Celez)
 DEAN  ....................   -???
 JAKIĆ Ivan Ivanov
 JAKIĆ Grgo Ivanov
 JAKIĆ Nikola Ivanov
 JAKIĆ Josip p. Grge Ivanova
 JAKIĆ Mare-Jakovica p. Šimuna
 JAKIĆ Nediljka p. Cvitana Mihina
 JAKIĆ Ivka-Pere p. Cvitana Mihina
 JAKIĆ Miljenko p. Ante Matina
 JURETIĆ Andrija p. Grge
 JURETIĆ Ivan-Dujo p. Grge
 JURETIĆ Adam-Josip p. Grge* 
 JURETIĆ Miho-Grgo Andrijin
 JURETIĆ Grgo Andrijin
 JURETIĆ Ivan Andrijin
 JURETIĆ Petar Andrijin
 JURETIĆ Marijan p. Ante
 KUNAC Nediljko sin Ivana Mihina
 KURTIĆ Petar p. Ivana Petrova
 LUCIĆ Mate p. Šimuna Matina
 LUCIJETIĆ Ante p. Luke Antina
 LUCIJETIĆ Fabijan p. Ante
 LUCIJETIĆ Petar p. Ante
 MARINOVIĆ Ivan p. Marijana
 MASLOV Pere-Cecilija Matina
 MILIČIĆ Marko Jurin
 MILIČIĆ Zlatomir-Zlatan Jurin
 MIŠIĆ Miho p. Grge Tomina
 MIŠIĆ Bare ž. Mihina
 MIŠIĆ Maria-Senka Mihina
 MIŠIĆ Augustin p. Mije Tomina
 MIŠIĆ Vladimir p. Mije Tomina
 MIŠIĆ Toma-Srećko p. Mije Tomina
 MRKUŠIĆ Rafael p. Petra
 MRSIĆ Mare p. Pave i Šime Vele
 MRSIĆ Ivka p. Pave i Šime Vele
 MRSIĆ Ivan p. Pave i Šime Vele
 PAVLINOVIĆ don Luka p. Stipe L.
 PIVAC Nikola p. Jure Antina
 PIVAC Nede p. Šimuna Matina
 RADOJKOVIĆ Grgo p. Kleme
 RADOJKOVIĆ Marijan p. Cvitana Klem.
 ROSANDIĆ Ante p. Jure
 ROSANDIĆ Nediljka ž. Antina
 ROSANDIĆ Nila-Maria Antina
 ROŠČIĆ Stipan Marijanov
 SISARIĆ Zdenko p. Ivana-Milana
 SUMIĆ Ivan p. Luke Stipina
 SUMIĆ Danica p. Luke Stipina
 SUMIĆ Ivka p. Luke Stipina
 SUMIĆ Nediljko-Eligij Matin
 SUMIĆ Karlo p. Ivana Marijanova
 SUMIĆ Vendimir p. Ivana Marijan.
 ŠPANJE Krešimir-Petar p. Mate
 ŠUNDE Marijan p. Kleme Petrova
 ŠUNDE Vice ž. Marijanova
 ŠUNDE Dominik Marijanov
 ŠUNDE Frane p. Kleme Petrova
 ŠUNDE Rafael p. Ivana Tomina
 ŠUNDE Nede ž. Rafaela
 ŠUNDE Pavica Rafaelova
 ŠUNDE Tomislav Rafaelov
 ŠUNDE Tomislav p. Ivana Tomina
 ŠUNDE Josip p. Ivana Tomina
 ŠUNDE Danica p. Ivana Tomina
 ŠUNDE Mate p. Mate Tomina*
 ŠUNDE Luce ž. Matina
 ŠUNDE Ksenija-Perina Matina
 ŠUNDE Krešimir Matin
 ŠUNDE Petar II p. Petra Tomina
 VODANOVIĆ Dominik p. Vasilja
 VODANOVIĆ Marija-Vice ž.Dominika
 VODANOVIĆ Milivoj-Nikola p. Marijana
 VODANOVIĆ Marijan p. Mate
 VODANOVIĆ Bogislav Marijanov
 VODANOVIĆ Vice Marijanova
 VODANOVIĆ Mare ž. Marijana
 VRANJEŠ Jakov p.Ivana Jakovljeva
 VRANJEŠ Juraj p. Ivana Jakovljeva

 1905.
 1901.
 1901.
 1929.
 1939.
 1906.
 1904.
 190...
 1909.
 1912.
 1914.
 1897.
 1907.
 1904.
 1908.
 1910.
 1872.
 1879.
 1887.
 1902.
 1904.
 1905.
 1906.
 1905.
 1918.
 1905.
 1912.
 1865.
 1912.
 1914.
 1903.
 1897.
 1911.
 1913.
 1901.
 1902.
 1926.
 1904.
 1906.
 1915.
 1884.
 1890.
 1896.
 1901.
 1898.
 1912.
 1907.
 1869.
 1904.
 1897.
 1902.
 1927.
 1912.
 1918.
 1900.
 1908.
 1910.
 1912.
 1911.
 1913.
 1921.
 1902.
 1901.
 1928.
 1911.
 1902.
 1906.
 1926.
 1928.
 1904.
 1909.
 1913.
 1886.
 1895.
 1920.
 1924.
 1905.
 1904.
 1909.
 1923.
 1900.
 1927.
 1929.
 1901.
 1910.
 1912.
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 NZ
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg  
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 J.Am
 J.Am
 Arg
 Arg
 Arg
 ?
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg
 Arg

 


 r. Ban

 Iselila se krajem 1950-ih
                           +1960.

 m. Petar Šunde Petrov     +1959.
 m. Nikola Katavić

               +1978.

 vratio se           +1955.
 ž. Mare Mrsić Pavina
 Preselio se u Argentinu
         +1979.
                 +2002.
 vratio se            +1994.

 vratio se              +1953.

 vratio se       +2007.
 vratio se
 redovnica

 +1936.

 r. Sumić Petrova

                                       +1998.
 ?
 ?
                                        +1960.
 m. I. Juretić


                                        +1964.

 r. Pivac Marijanova

 Marićev

          +1971.
 m. Prlenda        +1990.
 m.Marin Pamorić  +1987.                 +1996.
 umro u SAD
 r.Sumić Cvitanova, umrla u SAD r. Mravičić

                     +1971.
 r. Maslov

                  +1985.
 ž. Dean
                +1940.
 r. Sumić


        +2006. ili 2007.

 r. Borić, iselila se početkom 1950-ih